Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

N 14/2018 Os-2070/19, Stran 1135
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem sodniku Srečku Ritonji v nepravdni zadevi predlagatelja Sergija Ivančič, Bač pri Materiji 20, Materija, ki ga zastopa Dušan Železnik, odvetnik v Sežani, zoper nasprotne udeležence: 1. Vinko Ivančič, 245 Rte de Turin, 06300 Nice, Francija, 2. Stanko Ivančič, 39 Colonial Dr. Bayonne, New Yersy, ZDA, 3. Lidija Šiškovič, 207 Sackson Street East Hamilton, ONT L8N 1L7, Ontario, dne 5. aprila 2019 sklenilo:
Za začasnega zastopnika nasprotnih udeležencev Stanka Ivančiča in Lidije Šiškovič se postavi odvetnik Milan Volk iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 19. Začasni zastopnik bo zastopal nasprotna udeleženca v postopku, dokler stranki oziroma njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 1. 3. 2019