Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

0277 I 256/2017 Os-2078/19, Stran 1135
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Kocljeva ulica 1A, Murska Sobota, proti dolžniku Zdravku Stojanovič, Hradeckega cesta 46, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odvetnik Miha Šavel, Kerenčičeva ulica 2, Gornja Radgona, zaradi izterjave 11.858,21 EUR, sklenilo:
Dolžniku Zdravku Stojanoviču, Hradeckega cesta 46, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Miha Šavel, Kerenčičeva ulica 2, Gornja Radgona.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 14. 3. 2019