Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

I 55/2019 Os-2077/19, Stran 1135
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Martina Žnidaršič, EMŠO 0212971500627, zaradi izterjave 3.014,08 € s pp, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) dne 25. aprila 2019 postavilo začasnega zastopnika neznano kje bivajočemu dolžniku Martinu Žnidaršiču.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal neznano kje bivajočega dolžnika Martina Žnidaršiča do takrat, dokler le-ta ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 4. 2019