Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Z 14/2001 Os-2122/19, Stran 1135
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Lendavi, opr. št. Z 14/2001-7 z dne 4. 7. 2002, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi – stanovanje št. 3, v skupni izmeri 63,37 m2, v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Turnišču, Cvetna ul. 1, ki stoji na parc. št. 2431/23, vl. št. 1276, k.o. Turnišče, ki je last dolžnikov in zastaviteljev Jožefe in Stanislava Pucka, vsakega do 1/2, kupljeno po kupoprodajni pogodbi dne 27. 5. 1993 in Dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 8. 5. 1997 od prodajalke Planike Kranj, Savska Loka 21, Kranj, zarubljena v korist upnika Franca Ušeničnika, Poljane, Volča 24, za zavarovanje njegove izvršljive denarne terjatve v višini 5.400.922,00 SIT.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 14. 5. 2003