Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Št. 3832-37/2019/1 Ob-2228/19, Stran 1131
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B, 81/15) objavlja
izvajalca univerzalne poštne storitve 
in obseg njegovih pravic ter obveznosti 
Agencija je z odločbo št. 3831-17/2018/4 z dne 28. 5. 2018 imenovala Pošto Slovenije, d.o.o. za izvajalca univerzalne poštne storitve. Pošta Slovenije, d.o.o. ima obveznost na celotnem ozemlju Republike Slovenije izvajati vse storitve iz nabora univerzalne poštne storitve, ki se izvajajo v notranjem in čezmejnem poštnem prometu, in sicer:
– sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg,
– sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg,
– storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in
– prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.
Pošta Slovenije, d. o. o. je imenovana za izvajalca univerzalne poštne storitve za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2023 in je dolžna izpolnjevati vse obveznosti, kot izhajajo iz zakona, ki ureja poštne storitve, in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov, ki urejajo univerzalno poštno storitev.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije