Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

Ob-2114/19, Stran 991
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 51FS-PO18
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije
Javni poziv 51FS-PO18 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 65/18) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 3. točke (»Vir in višina nepovratnih sredstev, stroškov subvencionirane obrestne mere in kredita «) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 5.000.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost