Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

N 30/2018 Os-1629/19, Stran 637
Pred Okrajnim sodiščem v Postojni poteka na predlog predlagateljev Albine Leskovec in Franca Tominca, oba stanujoča v Postojni, ki ju zastopa odvetniška pisarna Hiti d.o.o., zoper nasprotno udeleženko Antonijo Černe, rojeno Magajna, rojeno dne 3. 6. 1865, zadnje znano bivališče Šmihel pod Nanosom 40, Postojna, ki jo po odločbi Centra za socialno delo Primorsko - Notranjska, enota Postojna, št. 1221-3/2019 - POSTO /2, z dne 25. 2. 2019 zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Primorsko - Notranjska, enota Postojna, postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešani Antoniji Černe je znano zgolj to, da se je poročila s Francem Černetom dne 28. 5. 1888. Antonija Černe je mati tudi od Franca Černeta, roj. 27. 1. 1890, Ivana Černeta, roj. 23. 12. 1891, ki je umrl dne 2. 2. 1892 in Marije Černe, roj. 28. 7. 1893. Pogrešana Antonija Černe naj bi se že leta 1896 izselila v Brazilijo in je vpisana v elektronski zemljiški knjigi Republike Slovenije kot solastnica s priimkom Magajna, z deležem do 2/8 parcel št.: 532, 833, 834, 835, 855, 2927, 17/1 in 17/2 vse k.o. 2475 Šmihel pod Nanosom. Pri navedenih nepremičninah je vknjižena na podlagi poizvedovalnega zapisnika od leta 1950. O pogrešani v zadnjih petih letih ni nobenega poročila ter ni podatka o njenem obstoju na matičnem uradu in niti v družinskih knjigah župnije Hrenovice in niti župnije Postojna.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 8. 3. 2019