Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

N 2/2019 Os-1628/19, Stran 637
Pred Okrajnim sodiščem v Postojni poteka na predlog predlagateljev Albine Leskovec in Franca Tominca, oba stanujoča v Postojni, ki ju zastopa odvetniška pisarna Hiti d.o.o., zoper nasprotnega udeleženca Franca Černe, rojen dne 27. 1. 1890, zadnje znano bivališče Šmihel pod Nanosom 18, Postojna, ki ga po odločbi Centra za socialno delo Primorsko - Notranjska, enota Postojna, št. 1221-2/2019 - POSTO /2, z dne 26. 2. 2019 zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Primorsko - Notranjska, enota Postojna, postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešanemu Francu Černetu je znano zgolj to, da je po vsej verjetnosti sin Antonije Černe, rojene 3. 6. 1865, ki se je poročila s Francem Černetom dne 28. 5. 1888. Antonija Černe je mati tudi od Antona Černeta, neznanega datuma rojstva, Ivana Černeta, roj. 23. 12. 1891, ki je umrl dne 2. 2. 1892 in Marije Černe, roj. 28. 7. 1893. Pogrešani Franc Černe je vpisan v elektronski zemljiški knjigi Republike Slovenije kot solastnik z deležem do 3/8 parcel št.: 532, 833, 834, 835, 855, 2927, 17/1 in 17/2 vse k.o. 2475 Šmihel pod Nanosom. Pri navedenih nepremičninah je vknjižen na podlagi poizvedovalnega zapisnika od leta 1950. Z družino naj bi se leta 1896 izselili v Brazilijo. O pogrešanem v zadnjih petih letih ni nobenega poročila ter ni podatka o njegovem obstoju na matičnem uradu in niti v družinskih knjigah župnije Hrenovice in niti župnije Postojna.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 8. 3. 2019