Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

N 16/2018 Os-1634/19, Stran 636
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je bil na predlog Doroteje Šabec, Veliko Brdo 53a, Jelšane, uveden nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega Ivana Ujčiča pok. Mihaela, neznanega bivališča, roj. 22. 5. 1880 v kraju Veliko Brdo 44, Jelšane, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, Ilirska Bistrica, za mrtvega.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), sodišče poziva pogrešanega oziroma vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, Ilirska Bistrica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 6. 3. 2019