Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

D 401/2014 Os-1650/19, Stran 636
Zapuščinska zadeva: po pok. Olenik Antonu, sinu Matije, rojenem dne 30. 10. 1844, nazadnje stanujočem Podpeč 28, ki je umrl dne 20. 1. 1923.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je Olenik Anton v oporoki kot dediče določil svoje 4 zete, tj. zakonce svojih štirih hčera, in sicer Primožič Blaža (1868–22. 11. 1938), Kocjančič Andreja (1882–4. 4. 1953), Bordon Antona (11. 8. 1883–3. 5. 1967) in Rojc Ivana (10. 8. 1871–25. 10. 1946), iščejo se potomci slednjih štirih.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 3. 2019