Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

D 548/2018 Os-1563/19, Stran 635
Pok. Marija Palčič, vdova Mateja „Petrič“, rojena Ferfolja, roj. dne 17. 9. 1826, z zadnjim znanim bivališčem Olika 22, Gračišče, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 59/2017 z dne 17. 11. 2017 in določenim datumom smrti 8. 8. 1909, ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2019