Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

D 401/2016 Os-1337/19, Stran 635
Pri tukajšnjem sodišču teče dodatni zapuščinski postopek po pokojnem Šmalcelj Jožefu, sinu Petra, roj. 7. 7. 1878, drž. bivše SFRJ, nazadnje stanujočem v Predgradu 35, umrlem 10. 3. 1964 ravno tam, in sicer glede njegovega solastninskega deleža na zemljišču Agrarne skupnosti Paka, Jelenja vas in Predgrad.
Pravico sodelovati v tem dodatnem zapuščinskem postopku imajo tudi dediči pokojne zapustn. hčerke Šterk Marije in dediči pokojnega zapustn. sina Šmalcelj Ivana, ki sta oba živela in umrla v Kanadi, ki pa sodišču niso znani. Prav tako imajo pravico sodelovati v tem dodatnem zapuščinskem postopku tudi dediči pokojnega Bauer Ivana, ki je bil brat Bauer Alojzija, le-ta pa dedič pokojne zapustn. hčerke Bauer Ane, ki so prav tako sodišču neznani.
Glede na zgoraj navedeno, sodišče s tem oklicem poziva vse dediče pokojnih Šterk Marije, Šmalcelj Ivana in Bauer Ivana, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 24. 9. 2018