Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

D 260/2017 Os-1339/19, Stran 635
Okrajno sodišče v Kamniku v zapuščinski zadevi po pok. Sašu Dolinšku, roj. 3. 11. 1962, nazadnje stan. Cesta treh talcev 28c, Kamnik in umrlem 20. 9. 2017, objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 2. 2019