Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

P 9/2019 Os-1658/19, Stran 635
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št. P 9/2019 z dne 12. 3. 2019 sklenilo, da neznanim pravnim naslednikom po likvidirani Hranilno kreditni službi Sevnica p.o., Savska cesta 20/b, Sevnica, postavi začasno zastopnico v osebi Marjetka Smolič, univ. dipl. prav., Svinjsko 18, 8297 Šentjanž. Začasna zastopnica neznanim pravnim naslednikom po likvidirani Hranilno kreditni službi Sevnica p.o., Savska cesta 20/b, Sevnica, ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, vse dokler pravni nasledniki po likvidirani Hranilno kreditni službi Sevnica p.o., Savska cesta 20/g, Sevnica ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojni organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 12. 3. 2019