Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

N 29/2014 Os-1549/19, Stran 634
Okrajno sodišče v Mariboru je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Sonja Karba, Radvanjska cesta 61, Maribor; 2. Suzana Augustinovič, Ulica heroja Šlandra 23, Maribor; 3. Vida Šubernik in Rudolf Šubernik, Plečnikova ulica 9, Maribor; 4. Milan Krajnc, Lackova cesta 128, Limbuš in 5. Tina Weinhardt, Ulica heroja Šlandra 23, Maribor, ki jih vse zastopa Nips nepremičnine, Sabina Grabner s.p., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; zoper nasprotne udeležence: 1. Herbert Lah, Pekel 32, Pesnica pri Mariboru; 2. Marija Stojan, Pekel 32, Pesnica pri Mariboru; 3. Mihaela Giebel, Hartmannsweilerstrasse 47, Frankfurt, Nemčija; 4. Oskar Lah, Lorenzstrasse 18, München, Nemčija in 5. Andreas Lah, Lechstrasse 1, Putzbrunn, Nemčija, za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbi z naslovom Maribor, Ulica heroja Šlandra 23, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (v nadaljevanju ZVEtL-1) s sklepom opr. št. N 29/2017 z dne 7. 1. 2019, za nasprotno udeleženko Mihaelo Giebel, rojeno 15. 8. 1968, neznanega bivališča, postavilo začasno zastopnico odvetnico Vanjo Jelen Polanc, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala Mihaelo Giebel, dokler Mihaela Giebel ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2019