Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

P 2002/2018-IV Os-1652/19, Stran 634
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni zadevi tožeče stranke Patricije Pucelj Pirnat, Breže 43, Ribnica, ki jo zastopa Petruša Jager, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko Roberta Turković, bivališče neznano, zaradi zaupanja mld. otroka v varstvo in vzgojo, določitve stikov in preživnine, dne 11. marca 2019 sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje odvetnica Sandra Cico, Dunajska cesta 140, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2019