Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

III N 455/2014 Os-3022/18, Stran 633
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice Skupnosti vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Trubarjeva cesta 77, 79 in 81, Ljubljana, ki jo kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o., Olga Vagaja, Petričeva ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Dušan Štrukelj, Srednji Dolič 18, Mislinja, ki ga zastopa Marija Vrisk, odvetnica v Krškem, Božena Homan, Viška cesta 31, Ljubljana, Božena Brilej, Ulica bratov Učakar 138, Ljubljana, Nevenka Homan, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, Štefan Homan, Trubarjeva cesta 81, Ljubljana, ki ga zastopa začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Marcela Homan, Moškričeva ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa skrbnica za posebni primer Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Dušan Homan, Gubčeva ulica 5, Kranj, Roman Homan, Močnikova ulica 6, Ljubljana, Nataša Pepelnik, Tbilisijska ulica 56, Ljubljana, Suzana Dragman, Tbilisijska ulica 54, Ljubljana, Leon Vidic, Študljanska cesta 85B, Domžale, Jože Rozman, Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, ki ga zastopa začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Janez Rozman, Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, ki ga zastopa začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Jože Rozman ml., Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, ki ga zastopa začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Marjeta Rozman, Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, ki jo zastopa začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Terezija Rozman, Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, ki jo zastopa začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Ivanka Brinc, Poljanski nasip 8, Ljubljana, ki jo zastopa začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Bojan Mežnaršič, Ilirska cesta 9, Ljubljana, Anica Kern, Sonnenhalde 9, 75038 Oberdergingen, Nemčija, Kristina Mišič, Poljanski nasip 8, Ljubljana, Jožefa Šuštar, Mestni trg 9, Ljubljana, ki jo zastopa skrbnica za posebni primer Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Frančiška Zavrl, Tavčarjeva ulica 11, Ljubljana, Martin Groblar, Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, Olga Groblar, Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, Nada Kodele, Drabosnjakova ulica 6, Ljubljana, Borut Kodele, Drabosnjakova ulica 6, Ljubljana, Nikica Badrov, Plemićeva ulica 2, Zagreb, Hrvaška, Ana Rozman, Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, ki jo zastopa začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Franc Rozman, Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, ki ga zastopa začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Rozalija Kodela, Drabosnjakova ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Blaž Puc, Sattnerjeva ulica 13, Ljubljana, Boštjan Puc, Sattnerjeva ulica 13, Ljubljana, pok. Andreja Kolenc, Pot pomorščakov 15A, Portorož, sedaj njen dedič, 35.1 Gorazd Kolenc, Pot pomorščakov 15A, Portorož, Gorazd Kolenc, Pot pomorščakov 15A, Portorož, Rudolf Kolenc, Ulica II. prekomorske brigade 16A, Koper, Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o., Matilda Slapničar, Kvedrova cesta 6, Ljubljana, zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča, s sklepom z dne 5. 10. 2018 nasprotnim udeležencem Olga Vagaja, Petričeva ulica 1, Ljubljana, Štefan Homan, Trubarjeva cesta 81, Ljubljana, Jože Rozman, Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, Janez Rozman, Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, Jože Rozman ml., Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, Marjeta Rozman, Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, Terezija Rozman, Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, Ivanka Brinc, Poljanski nasip 8, Ljubljana, Kristina Mišič, Poljanski nasip 8, Ljubljana, Frančiška Zavrl, Tavčarjeva ulica 11, Ljubljana, Martin Groblar, Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, Olga Groblar, Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, Ana Rozman, Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, Franc Rozman, Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, Rozalija Kodela, Drabosnjakova ulica 6, Ljubljana, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku in 3. členom Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča postavilo začasno zastopnico odvetnico Anko Kenda Oražem, Trdinova ulica 7, Ljubljana, ker imajo navedeni udeleženci neznano prebivališče in nimajo pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo zgoraj navedene nasprotne udeležence zastopala vse do takrat, dokler udeleženci ali njihov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2018