Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

I P 590/2018 Os-1700/19, Stran 633
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Romani Čemažar, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Sanja Minić, Ulica Save Vukelića 3, 51000 Rijeka, Hrvaška in 2. Branko Minić, Lovranska ulica 12, 51000 Rijeka, Hrvaška, ki ju obe zastopa Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji iz Kranja, zoper toženo stranko: 1. Zvonko Časni, z neznanim prebivališčem, 2. Mateja Eržen, Godešič 119, Škofa Loka, 3. Zvonimir Časni, Godešič 119, Škofja Loka, zaradi ugotovitve lastninske pravice, podredno zaradi neveljavnosti vknjižb in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja (pcto. 21.000,00 EUR), sklenilo, da se prvo toženi stranki Zvonku Časniju, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), postavi začasnega zastopnika odvetnika Tomaža Osolnika, Kapucinski trg 7, Škofja Loka.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano prvo toženo stranko zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler prvo tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 1. 2019