Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

IV P 525/2018-15 Os-1539/19, Stran 633
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici mag. Meti Pristavec, v pravdni zadevi tožeče stranke Fang Lan, Podreča 20, Kranj, ki jo zastopa Jasmina Gričnik, odvetnica v Žalcu, proti toženi stranki Ye Yaojun, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve mld. otroka in plačila preživnine ter ureditve stikov, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), postavilo toženi stranki Ye Yaojun, neznano prebivališče (prej: Podreča 20, Kranj), začasnega zastopnika odvetnika Jako Šarabona, Glavni trg 20, Kranj.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika tožene stranke.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 2. 2019