Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

Št. 101-4/2019-2 Ob-1657/19, Stran 631
Statut z nazivom PRAVILA SINDIKATA INŠTITUTA ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR, ki je hranjen v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 14100-0007/99-0800-10 z dne 30. 7. 1999 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 7/1999 se zbriše iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne 11. 3. 2019.
S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI SLOVENIJE, SINDIKAT INŠTITUTA ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR, s sedežem Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor.
Izbris je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 5/2019 z dne 11. 3. 2019.