Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2879. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del, stran 7782.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) ter 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 7. redni seji 17. 10. 2019 sprejel
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del 
1. člen 
Izvede se tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 55/18).
Tehnični popravek se nanaša na odpravo očitne napake v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN.
2. člen 
Popravi se grafični prikaz OPN Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del na karti 12 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« v merilu 1:5000 tako, da se parcela št. 179/54, k. o. Šmarje pri Jelšah z oznako EUP ŠM 09, podEUP ŠM 09/1, podrobnejša namenska raba Pom- Površine za mirujoči promet, izvzame iz tega območja in pripoji k območju z oznako podEUP ŠM 09/3 s podrobnejšo namensko rabo SS- stanovanjske površine.
3. člen 
Ta tehnični popravek je sestavni del Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 55/18) in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0006/2019-4
Šmarje pri Jelšah, dne 17. oktobra 2019
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 
 
 

AAA Zlata odličnost