Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2284. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, stran 5883.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) župan Občine Šmarješke Toplice objavlja
P O P R A V E K 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice 
Besedilo prvega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 40/19) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki izvaja tudi naloge strokovnega sveta. Sestavlja ga 6 članov:
– trije predstavniki ustanoviteljice, ki jih imenuje Občinski svet Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju občinski svet),
– dva člana predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ju imenuje župan Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju župan),
– en član zaposlenih, predstavnik delavcev zavoda, ki ga zaposleni v zavodu izvolijo na neposrednih in tajnih volitvah izmed sebe.«
Št. 007-0003/2019-5
Šmarjeta, dne 15. julija 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar