Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3647. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica, stran 10525.

  
Na podlagi določil Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 81/11, 30/11 odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) in Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica 
1. člen 
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 23/13, 17/14, 55/15 in 62/17) se dopolni tako, da se za 11. členom doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi zaznamuje status kulturnih spomenikov na parcelnih številkah, navedenih v 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. členu tega odloka.
Občina ima predkupno pravico na kulturnih spomenikih lokalnega pomena in na nepremičninah v vplivnem območju kulturnega spomenika.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-29/2019-0203-10
Slovenska Bistrica, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar

AAA Zlata odličnost