Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold, stran 10498.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 11. seji dne 12. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold se spremeni 4. člen in se glasi:
»Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so izvajalci oziroma organizatorji tradicionalnih prireditev in ostalih prireditev, ki imajo javni značaj in so občinskega pomena (sem ne sodijo interne društvene prireditve). Katere prireditve so občinskega pomena, bo odločil Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Tradicionalne prireditve in višina sofinanciranja le-teh, se vsako leto določi v Letnem programu kulture v Občini Prebold. Za sofinanciranje ostalih prireditev, se v Letnem programu kulture v Občini Prebold, določi le skupna višina razpoložljivih sredstev.«
2. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold se spremeni 12. člen in se glasi:
»Komisija bo pri vrednotenju vlog prijaviteljev za sofinanciranje prireditev upoštevala naslednja merila:
Merila 
Število točk
Pomembnost: 
– občinski nivo 
– medobčinski in regionalni nivo
 
50 točk 
100 točk
Dosedanje delo in reference prijavitelja (število enakih izvedenih prireditev): 
– do 5 prireditev 
– 5 ali več prireditev
50 točk 
100 točk
Število predvidenih obiskovalcev: 
– do 50 obiskovalcev 
– več kot 50 obiskovalcev
50 točk 
100 točk
Meddruštveno sodelovanje pri izvedbi prireditve (aktivno sodelovanje z ostalimi društvi na prijavljeni prireditvi): 
– dve sodelujoči društvi 
– sodelovanje več kot dveh društev
50 točk 
100 točk
Ocena kvalitete in pomembnosti programa/projekta:
– kvaliteta in pomembnost
0–150 točk
V primeru, da se za isto prireditev prijavi več organizatorjev, se sofinancira organizator, ki prejme več točk. Pogoj za sofinanciranje je doseženih minimalno 200 točk.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/16/2019
Prebold, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost