Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold, stran 10496.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 11. seji dne 12. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold 
1. člen 
V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold se spremeni četrti odstavek 16. člena in po novem glasi:
»V pogodbi o dodelitvi akontacije mora biti navedeno, da v primeru nenamenske porabe sredstev ter neuspešnega kandidiranja in/ali ne kandidiranja na tekoči javni razpis, morajo društva že prejeta sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.«
2. člen 
V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold se spremenita drugi in tretji odstavek 17. člena in po novem glasita:
»(2) O izvedbi odobrenih športnih programov morajo izvajalci programov Športni zvezi Prebold v pogodbenem roku predložiti:
1. vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov;
2. dokazila o namenski porabi sredstev, ki so bila pridobljena na podlagi JR;
3. izjavo o resničnosti podatkov.
(3) Športna zveza Prebold brezplačno za Občino Prebold izvede pregled vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi sofinanciranih športnih programov ter dokazila o namenski porabi sredstev, ki jih dostavijo izvajalci športnih programov. Občina sklene s Športno zvezo Prebold pogodbo, v kateri se določijo pravice, naloge, odgovornosti in obveznosti obeh pogodbenih strank.
V programih, kjer je udeležena ŠZ Prebold, izvede pregled vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi sofinanciranih športnih programov ter dokazila o namenski porabi sredstev, ki jih dostavijo izvajalci športnih programov, strokovni delavec Občine Prebold.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/17/2019
Prebold, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak