Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3619. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020, stran 10473.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 6. redni seji dne 11. 12. 2019 sprejel
L E T N I   N A Č R T 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020 
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2020.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
PRODAJA
P1
Občina Log - Dragomer
2100 m2
Območja stanovanj
del 1293/6
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
210.000,00
LOG
P2
Občina Log - Dragomer
7543 m2
Območja stanovanj
1310
Ocenjena vrednost 
32,67 EUR/m2
1996
246.400,00
LOG
SKUPAJ 
(prodaje)
456.400,00
ODKUPI
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC 
NAMEN
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
O1
Območje Občine Log - Dragomer
Ocenjena vrednost 
15.000,00
LOG
SKUPAJ 
(odkupi)
15.000,00
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
MENJAVA
M1
Občina Log - Dragomer 
(2033/20, 1363/1 in 1363/18
Del 2033/20 (cca 95 m2); 1363/18
(64 m2); del 1363/1
(cca 180 m2)
2033/20 (cca 95 m2 – območja stanovanj – zemljišče za gradnjo); 1363/18 in 1363/1 (244 m2 – kmetijska zemljišča)
2033/20 za 1363/1 in 1363/18
Ocenjena vrednost 
1996
4.750,00
LOG
M2
Občina Log - Dragomer 
(1367/20, 1367/22)
1367/20 (118 m2); 1367/22 (118 m2);
1367/20 (118 m2 – območja stanovanj – zemljišče za gradnjo); 1367/22 (118 m2 – območje športni centri)
1367/20 za 1367/22
Ocenjena vrednost 
1996
11.800,00
LOG
M3
Občina Log - Dragomer 
(1367/20, 1367/22)
2005/2 (134 m2); 94/17 (69 m2);
2005/2 (134 m2 – kmetijska zemljišča) 94/17 (69 m2 – območja stanovanj – zemljišče za gradnjo);
2005/2 za 94/17
Ocenjena vrednost 
1996
690,00
LOG
SKUPAJ 
(menjave)
17.240,00
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2020 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2020.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2020 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2019
Dragomer, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti