Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3600. Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce, stran 10435.

  
Na podlagi 5. in 26. člena Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 73/19) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 12. seji dne 18. 12. 2019 sprejel
O D R E D B O 
o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce 
1. člen
S to odredbo se določi:
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina,
– območja con na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK),
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa na območju MOK,
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom na območju MOK,
– in parkirna območja znotraj posameznih con.
2. člen 
Območja con 1, 2 in 3 so posamezna območja znotraj MOK, ki jih oklepajo ulice in ceste, kot to izhaja iz grafičnega prikaza, ki je priloga 1 in sestavni del te odredbe.
3. člen 
(1) V območju cone 1 so določena naslednja območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, območja za pešce z omejenim lokalnim prometom in območja brez posebnih določil za omejevanje prometa z oznako parkirnega območja:
CONA 1
območje
režim omejitve prometa
oznaka parkirnega območja
Gregorčičeva ulica 
od hiš. št. Gregorčičeva ulica 6 do Maistrovega trga
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Na skali
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Kokrški breg
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Koroška cesta 
hiš. št. 1 in 2
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Jahačev prehod
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Reginčeva ulica
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Tomšičeva ulica 
od Reginčeve ulice do Škrlovec
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Jenkova ulica
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Pot na kolodvor
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Škrlovec
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Tavčarjeva ulica 
od Maistrovega trga do Poštne ulice
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Poštna ulica 
od Tavčarjeve ulice do Župančičeve ulice
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Tomšičeva ulica 
od Škrlovca do Cankarjeve ulice
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Cankarjeva ulica
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Trubarjev trg
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Vodopivčeva ulica 
hiš. št. 1
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Glavni trg 
od Cankarjeve ulice do hiš. št. Glavni trg 4 (od Mestne hiše)
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Tavčarjeva ulica 
od Poštne ulice do Cankarjeve ulice
dovoljen omejen lokalni promet
C1O
Maistrov trg
popolna prepoved motornega prometa
C1P
Prešernova ulica
popolna prepoved motornega prometa
C1P
Glavni trg 
od Prešernove ulice do hiš. št. Glavni trg 4 (do Mestne hiše)
popolna prepoved motornega prometa
C1P
Poštna ulica 
od Glavnega trga do Tavčarjeve ulice
popolna prepoved motornega prometa
C1P
Slovenski trg
brez posebnih določil za omejevanje prometa
C1S
Gregorčičeva ulica 
od Stritarjeve ulice do hiš. št. Gregorčičeva ulica 6A
brez posebnih določil za omejevanje prometa
C1S
(2) S parkirno dovolilnico za stanovalce cone 1, je dovoljeno parkiranje v vseh parkirnih območjih cone 1 (C1O), kjer so označena parkirna mesta, razen v parkirnem območju C1S in C1P.
(3) Območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, območja za pešce z omejenim lokalnim prometom in območja brez posebnih določil za omejevanje prometa v območju cone 1 so razvidna iz grafičnega prikaza, ki je priloga 1 in sestavni del te odredbe.
(4) Parkirna območja v območju cone 1 iz prvega odstavka tega člena so razvidna iz grafičnega prikaza, ki je priloga 1 in sestavni del te odredbe.
4. člen 
Župan s sklepom, ki se objavi na spletni strani MOK, določi parkirna območja znotraj cone 2 in 3 (podcone), po predhodnem posvetovanju s krajevnimi skupnostmi, kjer se posamezna parkirna območja nahajajo. Sestavni del sklepa je grafični prikaz parkirnih območij podcon v parkirnih conah 2 in 3.
5. člen 
Z dnem začetka uporabe te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin (Uradni list RS, št. 29/17, 42/17 in 24/19).
6. člen 
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2019-3-(46/27)
Kranj, dne 18. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost