Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3595. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2020, stran 10427.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 90. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2020 
1. člen 
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2020 se financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Kozje za leto 2019.
2. člen 
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2020 do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2020 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2020.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2019.
4. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020.
Št. 410-132/2019-1
Kozje, dne 10. decembra 2019
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc 

AAA Zlata odličnost