Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3589. Sklep o višini grobnine in cene za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v Občini Ivančna Gorica, stran 10409.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 28. in 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), 25. in 36. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 46/18) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (UPB2) (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 9. redni seji dne 16. decembra 2019 sprejel
S K L E P 
o višini grobnine in cene za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v Občini Ivančna Gorica 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom Občina Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: občina) določi višino grobnine in ceno za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v naseljih občine: Ambrus, Krka, Ivančna Gorica, Muljava, Muljava – Leščevje, Stična, Šentvid, Višnja Gora in Zagradec (v nadaljnjem besedilu: pokopališče).
2 GROBNINA 
2. člen 
(višina grobnine) 
Višina grobnine za naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope na pokopališčih znašajo:
Vrsta groba
Grobnina
Grobnina z 22 % DDV
Enojni grob
23,17 EUR
28,27 EUR
Dvojni grob
37,07 EUR
45,23 EUR
Trojni grob
53,40 EUR
65,15 EUR
Otroški grob
13,90 EUR
16,96 EUR
Žarni grob
13,90 EUR
16,96 EUR
3. člen 
(plačilo grobnine) 
(1) Grobnina se lahko plača za obdobje daljše od enega leta, vendar največ za deset let. Način plačila grobnine se določi s pogodbo o najemu groba.
(2) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(3) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe oziroma za obdobje desetih let od zadnjega pokopa, če mirovalna doba ni predpisana (npr. žarni grob).
3 CENA ZA UPORABO POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
4. člen 
(višina najema in uporabe) 
(1) Višina najema mrliške vežice s prostorom za svojce na koledarski dan znaša 60 EUR brez davka.
(2) Višina najema mrliške vežice s prostorom za svojce in poslovilno dvorano na koledarski dan znaša 70 EUR brez davka.
4 STORITVE GROBARJEV 
5. člen 
Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračunava storitve grobarjev po cenah iz enotnega cenika, ki ga sprejme župan.
5 KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2020.
Št. 007-0015/2019
Ivančna Gorica, dne 16. decembra 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost