Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3586. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo članice Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe 2018–2022, stran 10407.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12), 16. in 26.a člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08 in Uradni list RS, št. 31/99, 44/18 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) v skladu z 10. in 83. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 – spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 9. seji dne 12. 12. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I.Občinski svet Občine Ilirska Bistrica potrjuje mandat za funkcijo članice Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe 2018–2022:
Karmen Ličan, roj. 25. 11. 1961, Gregorčičeva cesta 1a, Ilirska Bistrica, iz liste SD – Socialni demokrati.
II. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-39/2019-8
Ilirska Bistrica, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost