Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3578. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 31 Ak, stran 10396.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. redni seji dne 11. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 31 Ak 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišči parc. št. del 1153/5 in 1153/6 k.o. Ponova vas.
2. člen 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere izvorna velikost je 8349.00 m², za 600.00 m², kar predstavlja manj kot 20 % spremembe obsega izvornega območja za namen širitve v enoti ŠJ 31 Ak.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča v M 1:1000.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1437.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0020/2019
Grosuplje, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost