Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3576. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Grosuplje, stran 10395.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. redni seji dne 11. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Grosuplje 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 17/18) se 102. člen (Celoletni gibalni programi za starejše) spremeni tako, da se črta zadnja poved prvega odstavka: »Zato mora izvajanje teh programov temeljiti na ustreznem sodelovanju posebej strokovno izobraženega kadra (kineziologov) z zdravstvenimi delavci in strokovno usposobljenimi kadri za šport starejših«.
2. člen 
V 115. členu (Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu) se spremeni besedilo člena.
Besedilo, ki se glasi: »Sofinancirajo se izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu (seminarji za pridobitev oziroma potrditev licenc za vodenje ekip in posameznikov na uradnih tekmah in tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez)«.
se spremeni v: »Sofinancirajo se izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu (seminarji za pridobitev oziroma potrditev licenc za vodenje vadbe ter licenc za vodenje ekip in posameznikov na uradnih tekmah in tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez).«
3. člen 
a) V prvem odstavku 124. člena (Delovanje športnih društev) se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»administrativno delo v društvu« 
100 točk
b) v prvem odstavku 124. člena se besedilo dosedanje druge alineje:
»organizirana vadbena skupina v netekmovalnem športu«
12 točk
spremeni v:
»organizirana vadbena skupina v netekmovalnem športu (obseg vadbe vsaj 60 ur)«
12 točk
c) v prvem odstavku 124. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»organizirana vadbena skupina v netekmovalnem športu (obseg vadbe manjši od 60 ur)«
8 točk
d) besedilo drugega odstavka, ki se glasi:
»Organizirana vadbena skupina je skupina, ki izvaja vsaj celoletni športni program.«
se spremeni v:
»Organizirana vadbena skupina je skupina, ki izvaja športni programvsaj 30 tednov v letu.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2017
Grosuplje, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost