Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3572. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«, stran 10392.

  
Na podlagi drugega odstavka 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) so Občinski svet Občine Grosuplje na 8. redni seji, dne 11. 12. 2019, Občinski svet Občine Ig na 9. redni seji, dne 11. 12. 2019 in Občinski svet Občine Škofljica na 7. redni seji, dne 12. 12. 2019 sprejeli
O D L O K 
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica« 
1. člen
Z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«, preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica« (Uradni list RS, št. 103/11), ki se uporablja do začetka uporabe Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«.
2. člen 
(1) Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
(2) Odlok objavi Občina Grosuplje v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-1/2009
Grosuplje, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 
Št. 0612-0004/2019
Ig, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimerman 
Št. 007-20/2019
Škofljica, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost