Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3568. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice, stran 10391.

  
Na podlagi drugega odstavka 11., 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 10., 15. in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne 2. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice 
1. člen 
S tem sklepom se dopolni Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice za leti 2019 in 2020 (v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja).
2. člen 
a) Prodaja
Vrsta nepremičnine
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2715/8 k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2715/9 k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2714/6 k.o. Podturn
Kmetijsko zemljišče parc. št. 4410/4 k.o. Podturn
Kmetijsko zemljišče parc. št. 4411/2 k.o. Podturn
Stavbno zemljišče parc. št. 4467/6 k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 425/1 k.o. Toplice/del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 513/6 k.o. Toplice/del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 964/3 k.o. Toplice/del
b) Odkup
Vrsta nepremičnine
Stavbno zemljišče parc. št. 1051/6 k.o. Podturn
Stavbno zemljišče parc. št. 1053/23 k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 529 k.o. Toplice/del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 527 k.o. Toplice/del
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-26/2019
Dolenjske Toplice, dne 2. oktobra 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost