Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3564. Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna, stran 10387.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 10. redni seji dne 11. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna 
1. člen 
Sklep o pomoči za novorojence v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 103/04, 75/06, 39/15) se spremeni tako, da se 4. člen sklepa spremeni tako, da se členu doda drugi stavek, ki se glasi:
»Upravičenec prejme ob rojstvu otroka tudi sadiko tradicionalne stare sorte jabolk.«
2. člen 
Ostala določila Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa od 1. 10. 2019 dalje.
Št. 007-0011/2019-1(6)
Dobrna, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost