Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3562. Odredba o spremembah Odredbe o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah v občinski upravi Občine Črnomelj, stran 10384.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) ter 7. člena Odloka o Organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 112/04, 47/09, 100/13, 51/16, 45/19) je Občinski svet Občine Črnomelj na 10. redni seji dne 17. 12. 2019 sprejel
O D R E D B O 
o spremembah Odredbe o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah v občinski upravi Občine Črnomelj 
1. člen 
V Odredbi o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah v občinski upravi Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/10) se v tretjem odstavku 3. člena ura »10.00« nadomesti z uro »11.00«, ura »11.00« pa z uro »12.00«.
2. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku ura »7.30« nadomesti z uro »8.00«.
V tretjem odstavku se ura »10.00« nadomesti z uro »11.00«, ura »11.00« pa z uro »12.00«.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020.
Št. 020-14/2010
Črnomelj, dne 17. decembra 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost