Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3543. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju delavcev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, stran 10348.

  
Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 28. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) ter v soglasju z ministrom za zdravje in ministrom za finance generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o napredovanju delavcev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
1. člen
V Pravilniku o napredovanju delavcev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 27/09) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(datum napredovanja) 
Delavec, ki napreduje v višji plačni razred, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 1. decembra v letu, v katerem je napredoval.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-1/2019/2
Ljubljana, dne 15. novembra 2019
EVA 2019-2711-0024
Marjan Sušelj 
generalni direktor 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Soglašam! 
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje 
Soglašam! 
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost