Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3541. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 10328.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
1. člen 
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18) se v 12. členu v tretjem odstavku besedilo »43. člena« nadomesti z besedilom »44. člena«.
2. člen 
V Prilogi I Enotni kontni načrt se v okviru konta 4021 – Posebni materiali in storitve doda nov podkonto, ki se glasi:
»402114 – Material za vojsko«.
V okviru konta 4023 – Prevozni stroški in storitve se doda nov podkonto, ki se glasi:
»402307 – Stroški selitev«.
V okviru konta 4026 – Poslovne najemnine in zakupnine se doda nov podkonto, ki se glasi:
»402609 – Najem vozil«.
V okviru konta 4202 – Nakup opreme se doda nov podkonto, ki se glasi:
»420250 – Nakup vojaške opreme«.
V okviru konta 7046 – Letna dajatev za uporabo vozil se doda nov podkonto, ki se glasi: »704606 – Dajatev za odjavljena vozila«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, novi podkonti 402114, 402307, 402609 in 420250, pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2021.
Št. 007-691/2019
Ljubljana, dne 16. decembra 2019
EVA 2019-1611-0127
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost