Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3515. Sklep o imenovanju članice in namestnice članice Sveta za sistem plač v javnem sektorju, stran 10308.

  
Na podlagi drugega odstavka 34. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), prve alineje drugega odstavka 2. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 92/02) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 19. decembra 2019 sprejel
S K L E P 
o imenovanju članice in namestnice članice Sveta za sistem plač v javnem sektorju 
V Svet za sistem plač v javnem sektorju se kot predstavnici Državnega zbora za dobo štirih let imenujeta:
za članico:
Uršula ZORE TAVČAR
za namestnico članice:
Lidija DIVJAK MIRNIK.
Št. 110-06/19-14/11
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EPA 951-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost