Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3178. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1306 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1212 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 8630.

  
Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 8. redni seji 18. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 1306 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1212 na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1212 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 19145-00. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1306.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišč s parcelno številko 2675-del, 2733-del in 2673-del, vse k.o. Šentlambert, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/1212. Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 5 in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-166/2019-23
Zagorje ob Savi, dne 18. novembra 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan