Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3172. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandatov nadomestnih članov Občinskega sveta Občine Velike Lašče, stran 8628.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 8. seji, dne 19. novembra 2019 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o potrditvi mandatov nadomestnih članov Občinskega sveta Občine Velike Lašče 
Potrdi se mandata nadomestnima članicama Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
– Branki Purkat, roj.11. 10. 1952, stanujoči Turjak 77, 1311 Turjak
– Tini Kadenšek, roj. 1. 1. 1989, stanujoči Rašica 13, 1315 Velike Lašče.
Nadomestnima članicama izteče mandat hkrati z iztekom mandata občinskemu svetu.
Ta sklep velja takoj.
Št. 0301-0038/2019-2
Velike Lašče, dne 20. novembra 2019
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh