Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3171. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandatov članov Občinskega sveta Občine Velike Lašče, stran 8628.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 8. seji dne 19. novembra 2019 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o prenehanju mandatov članov Občinskega sveta Občine Velike Lašče 
Občinski svet Občine Velike Lašče ugotavlja:
– da je svetniku Antonu Zakrajšku, roj. 7. 7. 1959, stanujočemu Mala Slevica 36, Velike Lašče zaradi odstopa prenehal mandat člana občinskega sveta,
– da je zaradi smrti Poloni Cvelbar, roj. 6. 12. 1950, stanujoči Male Lašče 71, Velike Lašče prenehal mandat.
Št. 0301-0038/2019-1
Velike Lašče, dne 20. novembra 2019
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh