Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3168. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva, stran 8625.

  
Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/10, 11/11 in 10/17), 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 21/00 in 51/01), 3. člena Odloka o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) in 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 55/07) so Občinski svet Občine Šentjernej dne 9. 10. 2019, Občinski svet Občine Škocjan dne 1. 10. 2019, Občinski svet Občine Šmarješke Toplice dne 30. 10. 2019 in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki dne 23. 10. 2019, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni list RS, št. 53/12 in 11/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki je v Šentjerneju.
(2) Zaposleni v skupni upravi opravljajo svoje delo v Občini Šentjernej, v ostalih občinah ustanoviteljicah pa v prostorih njihovih občinskih uprav.
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike, obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. Ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« na spodnjem robu pa »Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva zadnji odločal.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 9000-8/2019-O-15
Šentjernej, dne 9. oktobra 2019
Župan 
Občine Šentjernej 
Radko Luzar 
Št. 032-0010/2019
Škocjan, dne 1. oktobra 2019
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 
Št. 007-0010/2012-13
Šmarješke Toplice, dne 30. oktobra 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Marjan Hribar 
Št. 061-6/2012
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost