Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3162. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Pivka, stran 8609.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) je Občinski svet Občine Pivka na 7. seji dne 14. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Pivka 
1. člen 
V Odloku o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Pivka se spremeni drugi stavek tretjega odstavka 3. člena tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se gostinskim obratom, ki ne obratujejo v večstanovanjskih stavbah, obratovalni čas lahko podaljša največ do 04. ure naslednjega dne, vendar le ob predložitvi pisnega soglasja vaške oziroma trške skupnosti, ki mora predhodno pridobiti mnenje mejnih sosedov. Tako potrjeni podaljšani obratovalni čas se lahko izda za obdobje enega koledarskega leta (od januarja do decembra) z možnostjo podaljšanja, pri čemer se v soglasju lahko določijo pogoji podaljšanja.«.
2. člen 
V tretji alineji prvega odstavka 5. člena se beseda »stanovanjskih« nadomesti z besedo »gostinskih«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2019
Pivka, dne 14. novembra 2019
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj