Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3147. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Kočevje, stran 8467.

  
Na podlagi e točke prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), četrtega odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 8. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Kočevje 
1. 
S tem sklepom se določa izvajanje videonadzora na javnih površinah zaradi zagotavljanja nadzora nad javno infrastrukturo in javnim premoženjem, ter zagotavljanja varnosti ljudi, občanov in obiskovalcev Kočevja, ter varnosti in varovanja občinskega premoženja, preprečevanja vandalizma, preprečevanja ogrožanja zdravja ljudi in okolja ter kulturne dediščine.
Poleg videonadzora, katerega glavni namen je zagotavljanje posnetkov videonadzornih kamer, ki omogočajo organom pregona učinkovit pregon storilcev kaznivih dejanj, se uvede tudi spremljanje neposrednega dogajanja (spremljanje v živo preko oddaljenega dostopa do kamer), ki varnostni službi in občinskim redarjem omogoča učinkovit nadzor.
2. 
Videonadzor, ki ga izvaja občina ali pooblaščeni zunanji izvajalec, ki ga za to pisno pooblasti občina, se izvaja na naslednjih lokacijah:
1. Zdravstveni dom Kočevje – občinska kolesa
– Naslov: Roška cesta 18, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo občinskih koles.
– Lokacije kamere: Rob nadstreška pri vhodu v zdravstveni dom.
– Temeljni namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti javnega premoženja in ljudi.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
2. Lokacija: Južni del NOLIK-a
– Naslov: parcelna št. 68/2, 66, k.o. 1577 Kočevje, Trata XIV
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: javna razsvetljava, kovinski jaški, cesta in pločnik.
– Lokacije kamere: kandelaber javne razsvetljave
– Temeljni namen izvajanja videonadzora: varovanje premoženja in ljudi.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o vandalizmu, odlaganju in kurjenju strupenih odpadkov ter poškodovanju občinskega premoženja. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila ter registrska oznaka, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
3. Dvorišče med srednjo šolo, knjižnico, telovadnico in osnovno šolo:
– Naslov: Trg zbora odposlancev 26, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamer: Kamera snema parkirišče za kolesa s servisno omarico ter dostop do knjižnice in srednje šole.
– Lokacije kamer: Na objektu knjižnice.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (vandalizem, kraja, zbiranje večjih skupin posameznikov, ki ogrožajo varnost občanov in javno premoženje). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
4. Kolesarnica pred OŠ Ob Rinži:
– Naslov: Cesta v Mesti log 39, Kočevje
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Okolica kolesarnice in dvorišče osnovne šole.
– Lokacija kamere: Na kandelabru javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti otrok in drugih občanov ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (vandalizem, kraja, zbiranje večjih skupin posameznikov, ki ogrožajo varnost občanov in javno premoženje). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: od 15.00 do 07.00, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
5. OŠ Ljubo Šercer
– Naslov: Reška cesta 6, Kočevje
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za odpadke.
– Lokacija kamere: Na objektu šole.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o požigu in vandalizmu na območju ekološkega otoka. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
6. Park Gaj (glavna promenada):
– Naslov: Trg zbora odposlancev 50, Kočevje.
– Število kamer: 3
– Usmerjenost kamer: Ena kamera je usmerjena v potopni stebriček, drugi dve pa v glavno pot v parku Gaj v dve smeri, in sicer v urbano opremo in info table kulturne dediščine ter opremo arboretuma osnovne šole.
– Lokacije kamer: Na drogu javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (vandalizem, kraja, zbiranje večjih skupin posameznikov, ki ogrožajo varnost občanov in javno premoženje). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, preprečuje vandalizem in kraja ter zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
7. Cona Lik
– Naslov: Novomeška cesta in Cesta na trato, Kočevje.
– Število kamer: 3
– Usmerjenost kamer: Snema se dovozne ceste v industrijsko cono in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo.
– Lokacije kamer: Na kandelabrih javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (vandalizem, kraja in uničevanje javne infrastrukture in s tem ogrožanje varnosti občanov in javnega premoženja). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
8. Semafor na Ljubljanski cesti pri gimnaziji:
– Naslov: Ljubljanska cesta 12, Kočevje.
– število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Snema se semaforska oprema na prehodu za pešce.
– Lokacije kamere: Na objektu gimnazije.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o vandalizmu (kraja in uničevanje javne infrastrukture in s tem ogrožanje varnosti občanov in javnega premoženja). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
9. Tržnica Kočevje:
– Naslov: Ljubljanska cesta 2, Kočevje
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Prostor pod tržnico in parkirišče pred tržnico.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (vandalizem, kraja, zbiranje večjih skupin posameznikov, ki ogrožajo varnost občanov in javno premoženje). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
10. Glavna železniška postaja:
– Naslov: Kolodvorska 14, Kočevje
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamer: Površina postaje za izposojo koles.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
11. Prostor pred stavbo Občine Kočevje
– Naslov: Ljubljanska cesta 26, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo koles.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
12. Skejt park pri športni dvorani:
– Naslov: Cesta na stadion 3, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo koles in območje »skejt« parka
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (vandalizem, kraja, ki ogrožajo varnost občanov in javno premoženje). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
13. Glavna avtobusna postaja Kočevje (kolesa):
– Naslov: Reška cesta 1, Kočevje
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo koles.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
14. Parkirišče planinskega društva Podgorska ulica:
– Naslov: Podgorska ulica 29, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamer: Ekološki otok ter parkirišče za kolesa in servisno omarico.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (kraja, požigi in druge oblike uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
– Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
15. Vaško jedro »Kobel« v Dolgi vasi:
– Naslov: Ulica brigade Moris 2 / Remihova ulica 5, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo koles.
– Lokacije kamere: Kandelaber javne razsvetljave.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, preprečuje vandalizem in kraja ter zagotavlja varnost ljudi.
– Vrsta osebnih podatkov: slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
16. TIC Camp Jezero Kočevsko:
– Naslov: Trdnjava 3, Kočevje.
– Število kamer: 1
– Usmerjenost kamere: Površina postaje za izposojo koles
– Lokacije kamere: Pod nadstreškom TIC-a Camp Jezero.
– Namen izvajanja videonadzora: Zagotavljanje varnosti ljudi ter premoženja.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na lokaciji in v njeni bližnji okolici so zabeleženi podatki policije in občine o večjem obsegu kriminalnih dejanj (kraja in uničevanje premoženja občine in ogrožanje varnosti posameznikov). Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Kočevje je upravljavec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pisno pogodbo. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, preprečuje vandalizem in kraja ter zagotavlja varnost ljudi.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
–  Izvaja se videonadzor – snemanje videonadzornega območja – zagotavljanje posnetkov; 
–  Zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami – z namenom, da se učinkoviteje izvaja nadzor s strani varnostne službe in redarjev občine (od 17.00 do 05.00 ure – nočni čas). 
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo).
3. 
Občina Kočevje zagotovi izvedbo vseh potrebnih ukrepov za varstvo osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, zlasti glede upoštevanja določil o izdelavi presoje učinkov na zasebnost, spoštovanja splošnih načel varstva osebnih podatkov, rokov hrambe, ustreznega zavarovanja podatkov pred nepooblaščenim dostopom in pred varnostnimi incidenti, zakonitostjo uporabe in posredovanja posnetkov ter vodenja ustreznih evidenc za zagotavljanje revizijske sledi.
Redni notranji nadzor nad zakonitostjo in ustreznostjo izvajanja videonadzora se zagotavlja s periodičnimi pregledi stanja (revizija »DPIA«), ki jo občina izvede najmanj enkrat letno.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Kočevje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/19, dne 31. 5. 2019.
Št. 221-2/2019-18(640)
Kočevje, dne 15. novembra 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič