Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3136. Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2019, stran 8437.

  
Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) na seji dne 23. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2019 
1. člen 
Drugi člen Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2019 se spremeni tako, da se glasi:
»Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 372.616,00 EUR (priloga 1).
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Braslovče se načrtuje v orientacijski vrednosti 185.450,75 EUR:
– načrt razpolaganja z zemljišči v vrednosti 95.450,75 EUR (priloga 2);
– načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb v vrednosti 16.000,00 EUR (priloga 2b);
– načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo v vrednosti 74.000,00 EUR (priloga 2c).«
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Braslovče, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar