Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3132. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2019, stran 8420.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, oktober 2019 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2019 v primerjavi s septembrom 2019 je bil –0,004.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca oktobra 2019 je bil 0,019.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca oktobra 2019 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,019.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2019 v primerjavi s septembrom 2019 je bil 0,001.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2019 je bil 0,019.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2019 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,014.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2019 v primerjavi s povprečjem leta 2018 je bil 0,015.
Št. 9621-214/2019/5
Ljubljana, dne 21. novembra 2019
EVA 2019-1522-0034
Bojan Nastav 
generalni direktor 
Statističnega urada 
Republike Slovenije