Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2876. Uredba o dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 7779.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18 in 10/19) se v 9. členu v tretjem odstavku na koncu 8. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področju elektronske identifikacije, storitev zaupanja ter naloge vodenja nacionalnega zanesljivega seznama ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-28/2019
Ljubljana, dne 24. oktobra 2019
EVA 2019-3130-0038
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost