Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2871. Sklep o ceni pomoči na domu, stran 7771.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 7. redni seji dne 17. oktobra 2019 sprejel
S K L E P 
o ceni pomoči na domu 
Ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoči na domu znaša na delovnik 20,06 evrov na uro. Cena storitve pomoč na domu za uporabnika znaša 5,50 evrov na uro in za Občino Velike Lašče 14,56 evrov na uro.
Uporabniki storitve pomoč na domu so storitev dolžni plačati v celoti, razen v primerih, ko izpolnjujejo pogoje za delno ali celotno oprostitev po Uredbi o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 42/15).
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. novembra 2019.
Št. 0301-0035/2019
Velike Lašče, dne 18. oktobra 2019
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh