Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2870. Sklep o določitvi cene za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter drugo pokopališko infrastrukturo v Občini Trebnje, stran 7770.

  
Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Odloka o pokopališkem redu v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 17/18) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter drugo pokopališko infrastrukturo v Občini Trebnje 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje določi cene grobnin za vsa pokopališča na območju Občine Trebnje, kot sledi:
enojni grob
dvojni grob
žarni grob
otroški grob
26,00 EUR
31,00 EUR
18,80 EUR
13,00 EUR
2. člen 
Občinski svet Občine Trebnje določi ceno najema vseh mrliških vežic na območju Občine Trebnje v višini 53,83 EUR na dan.
3. člen 
Vse cene so v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunava po vsakokrat predpisani stopnji.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2017-13
Trebnje, dne 14. oktobra 2019
Župan 
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic